Kozmetik

Ürün Kodu Ürün Adı Ambalaj Cinsi/Hacim Minimum Sipariş (Adet) Kullanım Amacı
00621 BAIRD PARKER AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 60 Staphylococcus aureus için seçici ve izolasyon besiyeri olarak kullanılır.
00612 BİZMUT SÜLFİT AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 60 Salmonella ve Shigella türlerinin seçici izolasyon besiyeri olarak kullanılır.
00021 EMB AGAR; LEVINE PETRİ KUTUSU: 90mm 20 Enterobacter türlerinin izolasyon ve identifikasyonu için kullanılır.
00285 ENDO AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 20 Coliform türlerinin için doğrulama ve ayırım amaçlı kullanılır.
00674 ESKÜLİN SAFRA AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 60 Enterococcus türlerinin izolasyon ve identifikasyonu için kullanılır.
00674-T ESKÜLİN SAFRA AGAR Tüp: 5 ml 60 Enterococcus izolasyon ve identifikasyonu için kullanılır.
00625 HEKTOEN ENTERİK AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 60 Enterobacter türleri için izolasyon amaçlı kullanılır.
00643 KLIGLER DEMİR AGAR TÜP: 7 ml 60 Yersinia lar için izolasyon besiyeri olarak kullanılır.
00277 LİZİN BUYYON; MÖLLER TÜP: 5 ml 60 Salmonella ve Shigella türleri için biyokimyasal deney olarak kullanılır.
00688 LİZİN DEMİR AGAR TÜP: 5 ml 60 Enterobacter, Salmonella ve Shigella türlerinin identifikasyonu için kullanılır.
00310 MACCONKEY AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 20 Enterobacter türlerinin izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.
00003 MALT EKSTRESİ AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 20 Maya ve Küflerin ayırımlarında kullanılır.
00045 MALT EKSTRESİ MFM SET MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ 60 Maya ve Küflerin izolasyon ve sayımında kullanılır.
00648 MANNITOL TUZ AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 60 Staphylococcus aureus için izolasyon ve ayırımı için kullanılır.
00260 MIO AGAR TÜP: 5 ml 25 Salmonella, Shigella ve Enterobacter türleri ve Escherichia coli, identifikasyonunda kullanılır.
00218 NUTRIENT AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 60 Salmonella ve Shigella türlerinin üretimde kullanılır.
00646-5 TAMPONLU PEPTONLU SU TÜP: 5 ml 60 Salmonella ve Shigella türleri için dilüent olarak kullanılır.