Kozmetik

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 00621-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00848 Beerens Diluent Nötralizatörlerle kozmetik ürünlerin incelenmesi için seyreltici olarak kullanılır. 00848-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00411 Biggy Agar Candida türlerinin izolasyon ve ayrımında kullanılır. 00411-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00380 D/E Neutralizing Agar Antiseptik, dezenfektan ve kimyasalları nötralize ederek ortamda bulunan mikroorganizamaların tespit edilmesinde kullanılır. 00380-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00380-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00094 D/E Neutralizing Broth Antiseptik, dezenfektan ve kimyasalları nötralize ederek ortamda bulunan mikroorganizamaların tespit edilmesinde kullanılır. 00094-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00021 EMB Agar; Levine Gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00021-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00100 Eugon LT100 Broth Mikrobiyolojik kültür çalışmalarında özellikle Salmonella ve Cronobacter gibi patojenik Enterobacteriaceae olmak üzere bakterilerin ön zenginleştirilmesi için kullanılır. 00100-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00100-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00201 Eugon LT100 Medium Mikrobiyolojik kültür çalışmalarında özellikle Salmonella ve Cronobacter gibi patojenik Enterobacteriaceae olmak üzere bakterilerin ön zenginleştirilmesi için kullanılır. 00102-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00644 King’s A Besiyeri (P Agar) Pseudomonas türlerinin seçici olmayan izolasyon, kültivasyon ve pigment üretimi için kullanılır. 00644-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00644-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00645 King’s B Besiyeri (F Agar) Pseudomonas türlerinin seçici olmayan izolasyon, kültivasyon ve pigment üretimi için kullanılır. 00645-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00645-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00067 Lactose Broth Standart yöntemlere göre klinik örneklerde, su, gıda ve süt ürünlerindeki koliform bakteri tespitinde kullanılır. 00067-PCTD7BB25 Tüp 16×120 mm
00083 Letheen Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde kuaterne amonyum bileşiklerinin nötralize edilmesi gereken çalışmalar için geliştirilmiş besiyeridir. 00083-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00082 Letheen Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde kuaterne amonyum bileşiklerinin nötralize edilmesi gereken çalışmalar için geliştirilmiş besiyeridir. 00082-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00062 m-CP Agar Membran filtrasyon yöntemiyle su numunelerinde Clostridium perfringens identifikasyonunda kullanılır. 00062-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00218 Nutrient Agar Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00218-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00616 Plate Count Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 00616-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00315 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00315-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00361 Tryptic Soy Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 00361-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00360 Tryptic Soy Broth Mikrobiyolojide rutin üretim ve hazırlık çalışmalarında kullanılır. 00360-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00360-PCT10BB25 Tüp 16×120 mm
00389 TSA; Lecithin, Tween 80 Kuaterner amonyum bileşikleri ile sterilize edilmiş yüzeylerden mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır. 00389-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00371 TSI Agar Laktoz, sükroz ve glükozu fermente etmelerine ve H2S üretmelerine göre enterobakterilerin tanınmalarında kullanılır. 00371-PCT7BB25 Tüp 16×120 mm
00602 Yeast Malt Agar Maya ve küflerin canlandırılması ve kültivasyonunda kullanılır. 00602-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm