Kromojen Besiyerleri

Kromojen Besiyerleri Tam Listesi

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00217 ROSACHROM Candida Agar Çeşitli mikroorganizmalardan Candida türlerinin hızlı izolasyonu ve identifikasyonu için kullanılır. 00217-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00011 ROSACHROM VRE Agar Klinik örneklerden vankomisine dirençli Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium’un farklılaştırılması ve selektif izolasyonunda kullanılır. 00011-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00150 ROSACHROM KPC Agar Karbapeneme duyarlı gram negatif bakterilerin ayrımında kullanılır. 00150-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00249 ROSACHROM UTI Agar + ROSACHROM Candida Agar Üriner yollardaki çeşitli bakterilerin ve mantarların idantifikasyonları için tasarlanmıştır. 00249-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00095 ROSACHROM Coliform Agar EPA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00095-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00095-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00414 ROSACHROM ECC Agar Gıda ve çevre numunelerden Escherichia coli’nin ve diğer Koliformların  kromojenik  identifikasyonu için tasarlanmıştır. 00414-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00414-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00155 ROSACHROM E.Coli Agar Gıdalardan Escherichia coli mikroorganizmasının sayımı ve tespitinde kullanılır. 00155-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00686 ROSACHROM E.Coli O157:H7 Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Escherichia coli O157:H7’nin üretim ve izolasyonunda kullanılır. 00686-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00216 ROSACHROM UTI Agar Üriner traktus enfeksiyonlarına sebep olan mikroorganizmaların üretilmesi ve identifikasyonunda kullanılır. 00216-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00703 ROSACHROM ESBL Agar ESBL( Extended-Spectrum B-lactamase-Producing Enterobacteriaeceae) nin selektif izolasyonunda kullanılır. 00703-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00722 ROSACHROM Salmonella Diferansiyel Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Salmonella türlerinin kromojenik metodla Koliform türlerinden izolasyonu ve farklılaştırılmasında kullanılır. 00722-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00723 ROSACHROM Staph Selective Agar Klinik ve endüstriyel örneklerden Staphylococcus aureus’un izolasyon ve farklılaştırılmasında kullanılır. 00723-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00802 ROSACHROM E.Sakazakii (ESIA) Agar Gıdalarda ve süt tozlarında (özellikle bebek mamalarında) basit bir yöntemle E.sakazakii saptanmasını sağlayarak ISO/TS 22964 standartlarını karşılar. 00802-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00638 ROSACHROM MRSA Agar Klinik numunelerden Metisilin direçli Staphlococcus aureus’un izolasyonu ve seçici identifikasyonu için tasarlanmıştır. 00638-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00211 ROSACHROM MRSA Agar + ROSACHROM VRE Agar (I:ROSACHROME MRSA AGAR):Klinik numunelerden Metisilin direçli Staphylococcus aureus’un izolasyonu ve seçici identifikasyonu için tasarlanmıştır. (II:ROSACHROME VRE AGAR II): Klinik örneklerden vankomisine dirençli Enterococcus faecalis ve Enterococcus faceium farklılaştırılmasında kullanılır. 00211-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00404 ROSACHROM Vibrio Agar V.parahaemolyticus, V.vulnificus & V.cholerae identifikasyon ve izolasyonu için kullanılır. 00404-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm