MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Mannitol Tuz Agar

Ref No: 0648

Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2/8oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35 C derecede  18-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) Kısmi veya tam inhibisyon.
Escherichia coli (ATCC 25922) Kısmi veya tam inhibisyon.
Proteus mirabilis (ATCC 12453) Kısmi inhibisyon.
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) Gelişme iyi, sarı renkli koloni, sarı renkli besiyeri.
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) Gelişme iyi, kırmızı renkli koloni, pembemsi kırmızı besiyeri.
Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0648-PK90-20-AS-10 90 MM Petri Kutusu 20