UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de ve aerob ortamda 24-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Escherichia coli (ATCC 25922) Gelişme iyi, koloni rengi mavimsi siyah, metalik parlaklık var.
Salmonella typhimurium (ATCC 14028) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Kısmi inhibisyon, renksiz koloni.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) Gelişme iyi, pembeden kırmızı renge koloni.
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) Kısmi inhibisyon, renksiz koloni.
Candida albicans (ATCC 10231) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Saccharomyces cereviciae (ATCC 9763) Kısmi inhibisyon, krem rengi koloni.
Escherichia coli (ATCC 8739) Gelişme iyi, koloni rengi mavimsi siyah, metalik parlaklık var.
Escherichia coli (NCTC 9002) Gelişme iyi, koloni rengi mavimsi siyah, metalik parlaklık var.