Ayıraçlar

Ref No Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi
Kutu İçi Miktarı
0530
Voges Proskauer Ayıracı A
Bazı mikroorganizmaların glukozu fermente ederek, nötral bir ürün olan acetoin meydana getirme yeteneğinin tayinde kullanılır.
410530650100 125 cc Damlalıklı Şişe 1
410530660250 250 cc Damlalıklı Şişe 1
0531
Voges Proskauer Ayıracı B
Bazı mikroorganizmaların glukozu fermente ederek, nötral bir ürün olan acetoin meydana getirme yeteneğinin tayinde kullanılır.
410531650100 125 cc Damlalıklı Şişe 1
410531660250 250 cc Damlalıklı Şişe 1
0532
Katalaz Ayıracı
Bakterilerin solunum özelliklerinin incelenmesinde kullanılır.
410532650100 125 cc Damlalıklı Şişe 1
410532660250 250 cc Damlalıklı Şişe 1
0533
Metil Kırmızısı Ayıracı
Bakterilerin glikozu parçalama sonucu asit oluşturup oluşturmamasının ayrımında kullanılır.
410533650100 125 cc Damlalıklı Şişe 1
410533660250 250 cc Damlalıklı Şişe 1
0534 Oksidaz Ayıracı Bakterilerin solunum özelliklerinin incelenmesi; sitokrom oksidaz enziminin renk değişim reaksiyonuyla incelenmesi. 410534620050 A-10 cc Damlalıklı Şişe B-Flakon A-4 B-1
0525
İndol Ayıracı; Kovacs
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde triptofandan indol oluşturmalarına göre mikroorganizmaların ayrımı için kullanılan kimyasal çözeltidir.
410525650100 125 cc Damlalıklı Şişe 1
410525660250 250 cc Damlalıklı Şişe 1