MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Çikolatamsı Agar

Ref No: 0248

Çeşitli klinik örneklerden elde edilen güç üreyen mikroorganizmaların, özellikle Neisseria ve Haemophilus türlerinin, izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik seçici olmayan besiyeridir.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35±2 °C’de 40-48 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
410248120020 90 mm Petri Kutusu 20