MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Hareket Besiyeri

Ref No: 0649

Bakterilerin hareketli olup olmadıklarının incelenmesi amacıyla kullanılır.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35-37 °C’de 18-48 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
410649210005 16×120 mm PC Tüp 25