MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Hareket Besiyeri

Ref No: 0649

Bakterilerin hareketli olup olmadıklarının incelenmesi amacıyla kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Besiyerine dik olacak şekilde batırıp çekerek ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 18-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Gelişme

Hareket

Escherichia coli (ATCC 25922)

İyi

+

Enterobacter aerogenes (ATCC 13048)

İyi

+

Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883)

İyi

Salmonella enteridis (ATCC 13076)

İyi

+

Staphylococcus aureus (ATCC 25923)

İyi

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0649-PCT5BB25 16X120 mm PC Tüp

25