MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Koloni Sayım Agar

Ref No: 0616

Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35±2 °C’de 18-24 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
410616120020 90 mm Petri Kutusu 20