MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Koyun Kanlı Agar

Ref No: 0854

Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde ve mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de ve aerob ortamda 18-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Gelişme

Hemoliz

Neisseria meningitidis (ATCC 13090)

İyi

Yok

Staphylococcus aureus (ATCC 25923)

İyi

Beta

Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228)

İyi

Yok

Streptococcus pneumoniae (ATCC 6303)

İyi

Alfa

Streptococcus pyogenes (ATCC 19615)

İyi

Beta

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0854-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20