Kozmetik Sektörü Besiyerleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Kutu İçi Miktarı
0288 EMB Agar Klinik dışı numunelerden gram negatif enterik bakterilerin üretilmesi ve izolasyonunda kullanılır. 420288120020 90 mm Petri Kutusu 20
0100
Eugon LT100 Broth
Mikrobiyolojik kültür çalışmalarında özellikle Salmonella ve Cronobacter gibi patojenik Enterobacteriaceae olmak üzere bakterilerin ön zenginleştirilmesi için kullanılır.
420100410090 125 cc Cam Şişe 10
420100410100 125 cc Cam Şişe 10
0062 m-CP Agar Membran filtrasyon yöntemiyle su numunelerinde Clostridium perfringens identifikasyonunda kullanılır. 420062110010 60 mm Petri Kutusu 40
0616
Plate Count Agar
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir.
420616110010 60 mm Petri Kutusu 40
420616120020 90 mm Petri Kutusu 20
0915 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 420915120020 90 mm Petri Kutusu 20
0961 Tryptic Soy Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 420961120020 90 mm Petri Kutusu 20
0621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 420621120020 90 mm Petri Kutusu 20
0457
Tryptic Soy Broth
Genel sıvı besiyeri olarak ve klinik gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. sıvı veya katı numunelerde sterilite kontrolü için kullanılır.
420457410090 125 cc Cam Şişe 10
420457410100 125 cc Cam Şişe 10