Meşrubatlar

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00690 Acetate Agar Leuconostoc ve Pediococcus türlerinin izolasyonu ve kültivasyonu için kullanılır. 00690-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00668 Alicyclobacillus Agar Meyve sularında Alicyclobacillus türlerinin izolasyonunda kullanılır. 00668-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00713 Bacillus Cereus Agar Bacillus cereus’un izolasyonu ve sayımı için seçici ve tanısal bir ortamdır. 00713-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 00621-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00606 Brain Heart Infusion Broth Klinik ve klinik dışı numunelerden, hastalık yapıcı ve yapmayan bakterilerin üretimlerinde, Streptokoklar, Pnömokoklar ve Meningokokların üretimlerinde kullanılır. 00606-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00421 DRBC Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küflerin geliştirilmesi ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00421-PK6010AS12 Petri Kutusu 60 mm
00625 Hektoen Enterik Agar Genel laboratuvar kullanımı için tasarlanmıştır. Özellikle de dışkı örneklerinden elde edilen Shigella ve Salmonella türlerinin izolasyonu olmak üzere gram negatif enterik mikroorganizmaların izolasyonu ve kaltivasyonu için orta düzeyde seçici ve diferansiyel bir besiyeridir. 00625-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00089 MacConkey Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin geliştirilmesi ve EMS yöntemiyle sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00089-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00024 Maximum Recovery Diluent (MRD) Mikroorganizmaların maksimum geri kazanımı için koruyucu ve izotonik bir seyreltici olarak kullanılır. 00024-PCT9BB25 Tüp 16x120mm
00317 MRS Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Lactobacillus türlerinin geliştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır.  00317-PK6010AS11 Petri Kutusu 60 mm
00298 MRS Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Lactobacillus türlerinin geliştirilmesi için sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00298-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00910 MY 40 (Osmophilic) Agar Ozmofilik mikroorganizmaların tespit ve izolasyonunda kullanılır. 00910-PK6010AS10 Petri Kutusu 61 mm
00219 Nutrient Broth Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00219-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00740 Orange Serum Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde başta turunçgil meyve suları ve konsantrelerindeki aside dirençli ve bozulma yapan mikroorganizmaların izolasyonu, geliştirilmesi ve sayımı için kullanılan katı besiyeridir. 00740-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00616 Plate Count Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 00616-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00228 R2A Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir. 00228-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00070 Reinforced Clostridial Agar Anaerobların, özellikle Clostridium türlerinin yetiştirilmesi ve sayımı için katı bir besiyeridir. 00070-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00478 Ringer Çözeltisi In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde süt ve ürünleri için seyreltme çözeltisi olarak kullanılır. 00478-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00686 ROSACHROM E.Coli O157:H7 Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Escherichia coli O157:H7’nin üretim ve izolasyonunda kullanılır. 00686-PK6010AS11 Petri Kutusu 60 mm
00371 TSI Agar Laktoz, sükroz ve glükozu fermente etmelerine ve H2S üretmelerine göre enterobakterilerin tanınmalarında kullanılır. 00371-PCT7BB25 Tüp 16x120mm
00418 VRB Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00418-PK6010AS12 Petri Kutusu 60 mm
00444 Wort Agar Küfler ve özellikle mayaların belirlenmesi ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır. 00444-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00442 Wort Broth Küfler ve özellikle mayaların belirlenmesi ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır. 00442-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00666 YSG Agar IFU’ya göre meyve sularında Alicyclobacillus’un tespiti için kullanılır. 00666-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00667 YSG Broth IFU’ya göre meyve sularında Alicyclobacillus’un tespiti için kullanılır. 00667-PCT5BB25 Tüp 16x120mm