Petri Besiyerleri

Petri Besiyerleri Tam Listesi

Ref No Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Kutu İçi Miktarı
0248 Çikolatamsı Agar Çeşitli klinik örneklerden elde edilen güç üreyen mikroorganizmaların, özellikle Neisseria ve Haemophilus türlerinin, izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik seçici olmayan besiyerleridir. 410248120020 90 mm Petri Kutusu 20
0665 DNAse Agar Deoksiribonükleaz aktivitesini esas alarak mikroorganizmaların ayrıştırılmasında kullanılır. 410665120020 90 mm Petri Kutusu 20
0021 EMB Agar; Levine Gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 410021120020 90 mm Petri Kutusu 20
0285 Endo Agar Koliform ve Enterik mikroorganizmaların selektif üretimlerinde kullanılır. 410285120020 90 mm Petri Kutusu 20
0625 Hektoen Enterik Agar Genel laboratuvar kullanımı için tasarlanmıştır. Özellikle de dışkı örneklerinden elde edilen Shigella ve Salmonella türlerinin izolasyonu olmak üzere gram negatif enterik mikroorganizmaların izolasyonu ve kaltivasyonu için orta düzeyde seçici ve diferansiyel bir besiyeridir. 410625120020 90 mm Petri Kutusu 20
0308 Kolombiya Koyun Kanlı Agar Çeşitli numunelerin, özellikle nazlı üreyen bakterilerin üretiminde kullanılır. 410308120020 90 mm Petri Kutusu 20
0616 Koloni Sayım Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 410606120020 90 mm Petri Kutusu 20
0854 Koyun Kanlı Agar Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde ve mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde kullanılır. 410854120020 90 mm Petri Kutusu 20
0584 Koyun Kanlı Agar / Çikolatamsı Agar Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde, mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde (A); özellikle Neisseria ve Haemophilus türlerinin, izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik seçici olmayan besiyeri (B) olarak kullanılır. 410584120020 Bölmeli Petri Kutusu 20
0582 Koyun Kanlı Agar / EMB Agar; Levine Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde ve mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde (A); gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri (B) olarak kullanılır. 410582120020 Bölmeli Petri Kutusu 20
0583 Koyun Kanlı Agar / MacConkey Agar (A): Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde ve mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde kullanılır. (B): Laktozu fermentleyebilmelerine göre koliformlar ve diğer enterik patojenlerin üretim ve ayırt edilmesinde kullanılır. 410583120020 Bölmeli Petri Kutusu 20
0310 MacConkey Agar Laktozu fermentleyebilmelerine göre koliformlar ve diğer enterik patojenlerin üretim ve ayırt edilmesinde kullanılır. 410310120020 90 mm Petri Kutusu 20
0648 Mannitol Tuz Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 410648120020 90 mm Petri Kutusu 20
0297 MRSA Tarama Agar Klinik numunelerden Metisilin dirençli Staphylococcus aureus’un izolasyonu ve seçici identifikasyonu için tasarlanmıştır. 410297120020 90 mm Petri Kutusu 20
0300 Mueller Hinton Agar Baueer Kirby metoduyla bazı bakterilerin antibiyotik duyarlılığı çalışmalarında kullanılır. 410300120025 90 mm Petri Kutusu 20
410300130045 120 mm Petri Kutusu 10
0218 Nutrient Agar Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 410218120020 90 mm Petri Kutusu 20
0315 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 410315120020 90 mm Petri Kutusu 20
0674 Safra Eskülin Agar D grubu Streptococ’ların ayrımında kullanılır. 410674120020 90 mm Petri Kutusu 20
0357 SS Agar Salmonellalar ve bazı shigellaların izolasyonunda kullanılır. 410357120020 90 mm Petri Kutusu 20
0361 Triptik Soya(CASO) Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 410361120020 90 mm Petri Kutusu 20
0470 VRE Agar Klinik numunelerden vankomisine dirençli enterokokların izolasyonu için selektif besiyeridir. 410470120020 90 mm Petri Kutusu 20