MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

R2A Agar

Ref No: 0228

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir.

EP yönergelerine uygundur.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 30-35 °C’de 1-7 gün
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
420228120020 90 mm Petri Kutusu 20