MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Simmon’s Sitrat Agar

Ref No: 0684

Sitrat kullanıp kullanmamalarına göre gram negatif bakterilerin ayrımında kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Besiyerinin en alt noktadan başlayarak yüzey boyunca tek çizgi ve üzerine zikzaklar yaparak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 18-24 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Gelişme Sitrat Kullanımı
Enterobacter aerogenes (ATCC 13048)

İyi

+ (Mavi Renk)

Escherichia coli (ATCC 25922)

İnhibisyon

Salmonella Typhi (ATCC 6539)

Zayıf

Salmonella typhimurium (ATCC 14028)

İyi

+ (Mavi Renk)

Shigella dysenteriae (ATCC 13313)

İnhibisyon

Salmonella choleraesuis (ATCC 12011)

İyi

+ (Mavi Renk)

Salmonella enteridis (ATCC 13076)

İyi

+ (Mavi Renk)

Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0684-PCT5BB25 16X120 mm PC Tüp 25