Tüp Besiyerleri

Tüp Besiyerleri Tam Listesi

Ref No Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi
Kutu İçi Miktarı
0606 Beyin Kalp İnfüzyon Buyyon Klinik ve klinik dışı numunelerden, hastalık yapıcı ve yapmayan bakterilerin üretimlerinde, Streptokoklar, Pnömokoklar ve Meningokokların üretimlerinde kullanılır. 410606210005 16×120 mm PC Tüp 25
0060 Clark Lubs Buyyon Mikroorganizmaların Voges Prokauer ve metil kırmızısı deneyleriyle karbonhidrat aktivitelerinin incelenmesi amacıyla kullanılır. 410060210005 16×120 mm PC Tüp 25
0649 Hareket Besiyeri Bakterilerin hareketli olup olmadıklarının incelenmesi amacıyla kullanılır. 410649210005 16×120 mm PC Tüp 25
0642 İndol Buyyon Mikroorganizmaların triptofandan indol yapıp yapmadıklarının incelenmesinde kullanılır. 410642210005 16×120 mm PC Tüp 25
0336 Lowenstein Jensen Besiyeri; Gliserollü In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde tüberküloz bakterisinin belirlenmesi ve dirençliğinin analizi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 410336210006 16×120 mm PC Tüp 25
0260 MIO Agar Hareket, indol üretimi ve ornitin dekarboksilaz aktivitelerine göre gram negatif enterik mikroorganizmaların ayrımlarında kullanılır. 410260210005 16×120 mm PC Tüp 25
0304 Mueller Hinton Buyyon Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde; aynı zamanda mikroorganizmaların duyarlılık deneylerinde kullanılır. 410304210005 16×120 mm PC Tüp 25
0683 Selenit F Buyyon Dışkıdan, klinik ve klinik dışı diğer numunelerden salmonella türlerinin izolasyon ve üretimleri için kullanılır. 410683210005 16×120 mm PC Tüp 25
0315 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 410315210005 16×120 mm PC Tüp 25
0345 SIM Besiyeri Enterobakterilerin hidrojen sülfür oluşturma, indol oluşturma ve harekete göre ayrımlarında kullanılır. 410345210005 16×120 mm PC Tüp 25
0684 Simmon’s Sitrat Agar Sitrat kullanıp kullanmamalarına göre gram negatif bakterilerin ayrımında kullanılır. 410684210005 16×120 mm PC Tüp 25
0445 Sodyum Klorür Buyyon % 6,5 Enterokokların ve diğer tuza dayanıklı mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılır. 410445210005 16×120 mm PC Tüp 25
0658 Tiyoglikolat Buyyon; İndikatörsüz Zorunlu anaerobik bakterilerin izolasyon, üretim ve identifikasyonlarında kullanılır. 410658210006 16×120 mm PC Tüp 25
0361 Triptik Soya(CASO) Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 410361210005 16×120 mm PC Tüp 25
0360
Triptik Soya Buyyon
Mikrobiyolojide rutin üretim ve hazırlık çalışmalarında kullanılır.
410360210005 16×120 mm PC Tüp 25
410360210010 16×120 mm PC Tüp 25
0371 TSI Agar Laktoz, sükroz ve glükozu fermente etmelerine ve H2S üretmelerine göre enterobakterilerin tanınmalarında kullanılır. 410371210007 16×120 mm PC Tüp 25
0372 Üre Agar Çeşitli mikroorganizmaların, özellikle enterobakteriler, aerobik aktinomiçesler, streptokoklar ve nonfermentatif gram negatif bakterilerin, üreaz aktivitelerine göre ayrımlarında kullanılır. 410372210005 16×120 mm PC Tüp 25