Mikroskopi
Ürünleri

Mikroskopi Ürünleri Genel Özellikleri

 • Bakteriyoloji, parazitoloji, hematoloji, patoloji ve androloji Laboratuvarlarında kullanıma uygun analitik kalitede hammaddelerle hazırlanmışlardır.
 • Kullanıma hazır formda, orjinal renginde, sıvı halde ve tortusuzdur.
 • Boyama setleri: 100 test, 250 test, 500 test ve 1.000 testlik ambalajlardadır.
 • Boyalar: 20 ml’den 1.000 ml’ye kadar çok çeşitli ambalajlardadır.
 • Ürün ambalajları, hava ve sıvı sızdırmayacak şekilde kapatılmıştır.
 • Ürünler kimyasal özelliklerine göre en az 12 ay veya daha uzun süreli miyatlıdır.
 • Şişelerin ve kutuların üzerinde Türkçe etiketler bulunur.
 • Etiketler ve diğer tüm teknik belgeler en güncel mevzuata göre Türkçe hazırlanmıştır.
 • Her ürünle beraber 1 adet Türkçe prospektüs, 1 adet ürün analiz formu ve MSDS (Ürün güvenlik bilgi formu) Türkçe olarak verilir.
 • Ürün güvenlik bilgi formları 91/155/EEC, 2001/58/EC, ISO 11014-1 uyarınca, 26 Aralık 2008 ve 27092 Mük. Sayılı ‘Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde TSE tarafından belgelendirilmiş akredite personel tarafından hazırlanmıştır.
 • Ürün etiketi tamamen Türkçe olup ürün ‘Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte’ ve AB mevzuatında (67/548/EEC sayılı ’Tehlikeli maddeler direktifi’ ve 1999/45/EC ’Tehlikeli karışımlar direktifi’) öngörülen usul ve esaslara göre madde veya müstahzar, tehlike özelliği tanımlandıktan sonra, kullanıcıları, halkı ve çevreyi korumak için tehlikelerini gösterecek şekilde etiketlenmiştir.
 • IVD kapsamında olanlar CE belgeli ve UBB onaylıdır.