Süt ve Süt Ürünleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00676 Azide Dextrose Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde enterokokların aranması ve sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00676-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00678 Azide Dextrose Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde enterokokların aranması ve sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. 0678-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00713 Bacillus Cereus Selektif Agar Bacillus cereus’un izolasyonu ve sayımı için seçici ve tanısal bir ortamdır. 00713-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 00621-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00612 Bismut Sülfit Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella belirlenmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00612-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00505 BPLS Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella izolasyonu için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00505-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00613 Brilliant Green Agar Salmonella typhi dışındaki Salmonella bakterilerinin izolasyonu için kullanılanır. 00613-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00646 Buffered Peptone Water Salmonella türlerinin izolasyonu için seçici zenginleştirmeden önce kullanılacak olan bir ön zenginleştirme ortamıdır. 00646-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00679 Cetrimide Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00679-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00679-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00061 CN Agar Pseudomonas aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.  00061-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00660 Fluid A (Peptone Water) ISO 6887’ye uygun genel amaçlı bir seyreltme çözeltisidir. 00660-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00067 Lactose Broth Standart yöntemlere göre klinik örneklerde, su, gıda ve süt ürünlerindeki koliform bakteri tespitinde kullanılır. 00067-PCTD7BB25 Tüp 16x120mm
00240 Laktoz TTC Tergitol-7 Agar Sularda, membran filtrasyon yöntemi kullanarak Escherichia coli ve Koliform bakterilerin tespit ve sayımı için kullanılır. 00240-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00240-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00005 Legionella BCYE Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Legionella türlerinin kültür ve izolasyonunda kullanılır. 00005-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00023 Listeria Agar Listeria monocytogenes ve diğer Listeria türlerinin klinik, besin ve süt ürünleri örneklerinden izolasyonu için kullanılan seçici bir besiyeridir. 00023-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00417 M17 Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde laktik streptokokların sayımı, geliştirilmesi ve faj çalışmalar için katı besiyeri olarak kullanılır. 00417-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00089 MacConkey Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin geliştirilmesi ve EMS yöntemiyle sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00089-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00089-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00648 Mannitol Tuz Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 00648-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00062 m-CP Agar Membran filtrasyon yöntemiyle su numunelerinde Clostridium perfringens identifikasyonunda kullanılır. 00062-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00420 m-FC Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde membran filtrasyon yöntemi ile sularda Fekal Koliformların aranması ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00420-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00298 MRS Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Lactobacillus türlerinin geliştirilmesi için sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00298-PCTD7BB25 Tüp 16x120mm
00910 MY 40 (Osmophilic) Agar Ozmofilik mikroorganizmaların tespit ve izolasyonunda kullanılır. 00910-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00218 Nutrient Agar Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00218-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00219 Nutrient Broth Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00219-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00256 Oxford Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Listeria ssp. ve özellikle Listeria monocytogenes izolasyonu ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00256-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00319 Palcam Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Listeria ssp. ve özellikle Listeria monocytogenes izolasyonu ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00319-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00691 Patates Dekstroz Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küfler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00691-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00616 Plate Count Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 00616-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00616-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00208 Plate Count Skim Milk Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, süt ve ürünlerinde toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir 00208-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00208-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00228 R2A Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir. 00228-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00228-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00478 Ringer Çözeltisi In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde süt ve ürünleri için seyreltme çözeltisi olarak kullanılır. 00478-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00095 ROSACHROM Coliform Agar EPA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00095-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00802 ROSACHROM E.Sakazakii (ESIA) Agar Gıdalarda ve süt tozlarında (özellikle bebek mamalarında) basit bir yöntemle E.sakazakii saptanmasını sağlayarak ISO/TS 22964 standartlarını karşılar. 00802-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00414 ROSACHROM ECC Agar Gıda, su ve çevre numunelerinden Escherichia coli ve diğer koliformların kromojenik identifikasyonu için kullanılır. 00414-PK9018AS10 Petri Kutusu 90 mm
00723 ROSACHROM Staph Selective Agar Klinik ve endüstriyel örneklerden Staphylococcus aureus’un izolasyon ve farklılaştırılmasında kullanılır. 00723-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00674 Safra Eskülin Agar Bağırsak kökenli Enterokokların izolasyonunda kullanılır. 00674-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00674-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00675 Safra Eskülin Azid Agar Bağırsak kökenli Enterokokların izolasyonunda kullanılır. 00675-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00675-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00469 Sodyum Sitrat Çözeltisi, % 2 ISO 6887’ye uygun bir seyreltme çözeltisidir. Özellikle peynirlerin homojenize edilmesi amacı ile kullanılır. 00469-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00438 TSC Agar Clostridium perfringens mikroorganizmalarının sayımı ve tanımlanmasında kullanılır. 00438-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00418 VRB Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00418-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00426 VRB Agar; Mug’lu In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform bakteriler ve özellikle Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00426-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00444 Wort Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde küfler ve özellikle mayaların belirlenmesi ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır. 00444-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00663 XLD Agar Salmonella typhi ve diğer Salmonella türlerinin ve üretiminde ve izolasyonunda kullanılır. 00663-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00600 Yeast Extract Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde sularda, süt ve süt ürünlerinde toplam maya ve küflerin sayımı ve aranması için kullanılan genel katı besiyeridir. 00600-CT20BB25 Tüp 16x160mm
00600-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm