Tüp Besiyerleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00241 Arginin Buyyon; Möller Arginin dihidrolaz aktivitelerine göre Gram negatif enterik bakterilerin ayrımlarında kullanılır. 00241-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00606 Beyin Kalp İnfüzyon Buyyon Klinik ve klinik dışı numunelerden, hastalık yapıcı ve yapmayan bakterilerin üretimlerinde, Streptokoklar, Pnömokoklar ve Meningokokların üretimlerinde kullanılır. 00606-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00612 Bizmut Sülfit Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden, Salmonellaların özellikle Salmonella typhi izolasyon ve ayırt edilmesi için kullanılır. 00612-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00619 Brucella Buyyon Brucella spp. ve diğer güç üreyen mikroorganizmaların kültüründe kullanılır. 00619-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00060 Clark Lubs Buyyon Mikroorganizmaların Voges Prokauer ve Metil Kırmızısı deneyleriyle karbonhidrat aktivitelerinin incelenmesi amacıyla kullanılır. 00060-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00243 Dekarboksilaz Buyyon; Möller Gram negatif enterik bakterilerin dekarboksilaz ve dehidrolaz aktivitelerinin kontrolünde kullanılır. 00243-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00673 Fenilalanin agar Enterobacter üyelerinin farklılaştırılmasında kullanılır. 00673-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00335 Glikoz Fosfat Buyyon Çeşitli türde hastalık yapıcı olmayan mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılır. Günlük bakteri çalışmalarda tercih edilir. 00335-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00649 Hareket Besiyeri Bakterilerin hareketli olup olmadıklarının incelenmesi amacıyla kullanılır. 00649-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00642 İndol Buyyon Mikroorganizmaların triptofandan indol yapıp yapmadıklarının incelenmesinde kullanılır. 00642-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00643 Kligler Iron Agar Hidrojen sülfür oluşturmalarına ve şeker fermentasyonlarına göre Gram negatif enterobakterilerin ayrım ve tanınmalarında kullanılır. 00643-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00067 Lactose Broth Standart yöntemlere göre klinik örneklerde, su, gıda ve süt ürünlerindeki koliform bakteri tespitinde kullanılır. 00067-PCTD7BB25 Tüp 16x120mm
00611 Lauril Sülfat Buyyon Koliform grup bakterilerin EMS yolu ile sayılması için önerilen selektif sıvı besiyeridir. 00611-PCTD7BB25 Tüp 16x120mm
00277 Lizin Buyyon; Möller Klinik ve klinik dışı numuneler. Lizin dekarboksilaz aktivitesinin araştırılmasında kullanılır. Özellikle Salmonellalarda tercih edilir. 00277-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00288 Lizin Demir Agar Bakterilerin, özellikle Enterobakter üyelerinin lizin dekarboksilaz ve hidrojen sülfür oluşturmalarına göre üretim ve identifikasyonlarında kullanılır. 00288-PCT7BB25 Tüp 16x120mm
00336 Lowenstein Jenser Besiyeri; gliserollü In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde tüberküloz bakterisinin belirlenmesi ve dirençliğinin analizi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00336-PCT6BB25 Tüp 16x120mm
00260 MIO Agar Hareket, indol üretimi ve ornitin dekarboksilaz aktivitelerine göre Gram negatif enterik mikroorganizmaların ayrımlarında kullanılır. 00260-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00298 MRS Broth Lactobacillus türlerinin geliştirilmesi için sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00298-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00304 Mueller Hinton Buyyon Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde; aynı zamanda mikroorganizmaların duyarlılık deneylerinde kullanılır. 00304-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00307 Mueller Hinton Buyyon; Vankomisin-Seftazidimli Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde; aynı zamanda mikroorganizmaların duyarlılık deneylerinde kullanılır. 00307-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00219 Nutrient Broth Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00219-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00218 Nutrient Agar Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00218-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00189 Oksidasyon-Fermentasyon Medium (O/F Medium) Gram negatif basilinin oksidatif ve fermantatif metabolik aktivitelerini belirlemekte kullanılır. 00189-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00276 Ornitin Buyyon; Möller Ornitin dekarboksilaz aktivitelerine göre Gram negatif enterik bakterilerin ayrımlarında kullanılır. 00276-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00124 Phosphate Buffered Saline pH:7.2 Güç üremeyen mikroorganizmaların süspansiyonu ve seyreltilmesi için kullanılırlar 00124-PCT9BB25 Tüp 16x120mm
00238 Rappaport Vasiliadis Buyyon (RVS)  İn vitro (canlı hücre dışında) standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella için selektif zenginleştirme besiyeri olarak kullanılır. 00238-PCT7BB25 Tüp 16x120mm
00238-PCT10BB25 Tüp 16x120mm
00478 Ringer Çözeltisi Klinik ve Klinik dışı numunelerde seyreltme çözeltisi olarak kullanılır. 00478-PCT9BB25 Tüp 16x120mm
00683 Selenit F Buyyon Dışkı, klinik ve klinik dışı diğer numunelerden salmonella türlerinin izolasyon ve üretimleri için kullanılır. 00683-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00315 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00315-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00345 SIM Besiyeri Enterobakterilerin hidrojen sülfür oluşturma, indol oluşturma ve harekete göre ayrımlarında kullanılır. 00345-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00684 Simmon’s Sitrat Agar Sitrat kullanıp kullanmamalarına göre gram negatif bakterilerin ayrımında kullanılır. 00684-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00445 Sodyum Klorür Buyyon % 6,5 Enterokokların ve diğer tuza dayanıklı mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılır. 00445-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00657 Tiyoglikolat Buyyon; İndikatörlü Zorunlu anaerobik bakterilerin izolasyon, üretim ve identifikasyonlarında kullanılır. 00657-PCT6BB25 Tüp 16x120mm
00658 Tiyoglikolat Buyyon; İndikatörsüz Zorunlu anaerobik bakterilerin izolasyon, üretim ve identifikasyonlarında kullanılır. 00658-PCT6BB25 Tüp 16x120mm
00361 Triptik Soya(CASO) Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 00361-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00360 Triptik Soya Buyyon Mikrobiyolojide rutin üretim ve hazırlık çalışmalarında kullanılır. 00360-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00360-PCT10BB25 Tüp 16x120mm
00371 TSI Agar Laktoz, sükroz ve glükozu fermente etmelerine ve H2S üretmelerine göre enterobakterilerin tanınmalarında kullanılır. 00371-PCT7BB25 Tüp 16x120mm
00372 Üre Agar Çeşitli mikroorganizmaların, özellikle enterobakteriler, aerobik aktinomiçesler, streptokoklar ve nonfermentatif Gram (-) bakterilerin, üreaz aktivitelerine göre ayrımlarında kullanılır. 00372-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00346 Üreplazma Buyyon Klinik numunelerden özellikle Ureaplasma urealyticum’ların izolasyonu ve ayrımları. Üreplasmalar üreaz aktivitesine sahiptirler ve bunu üreyi yıkıp bazik ortam oluşturmak suretiyle indikatör renk değişiminden belli ederler. 00346-PCT3BB25 Tüp 16x120mm
00196 Ürine stabilizatörü; 6M HCL Analitik çalışmalarda kullanılır. 00196-PCT7BB25 Tüp 16x120mm