Listeria Türlerinin Teşhisinde Kullanılan Besiyerleri

Listeria monocytogenes, insan ve hayvanlarda değişik enfeksiyonlar meydana getiren, Gram pozitif çomakcık şeklinde, hareketli (18-26 C’de), sporsuz ve kapsülsüz zorunlu hücre içi paraziti olan bir bakteridir.  L. monocytogenes, taze su, tuzlu su, lağım suyu, toz, toprak, hayvan yemi, gübre ve çürüyen bitkilerden, hayvanların ayaklarından, hayvan kaynaklı pişmemiş gıdalar, taze ve donmuş kümes hayvanları, deniz ürünleri, kırmızı et, et ürünleri, balık, çiğ ve pastörize edilmiş süt, peynir, dondurma, pişmiş sucuk-sosis-tavuk, pişmemiş sebze ve meyveler gibi geniş bir alandan izole edilmektedir.  Ayrıca hayvanların ve sağlıklı veya hastalık belirtilerine sahip insanların feçeslerinden de izole edilebilmektedir.

İnsanlarda; menenjit, septisemi, konjoktivit, deri ve mukoza lokalizasyonları ve kan tablosunda monositoz görülebilir. Gebelikte plesanta yolu ile fetüse geçebildiği için abortus, ölü doğum ve konjenital anomalili doğumlara neden olabilmektedir.

Listeria türlerinden L.monocytogenes dışında, L.ivanovii, L.innocua, L.welchimeri, L.seeligeri, L.grayi, L.denitrikans ve L.murrayi türleri de bulunmaktadır. Listeria monocytogenes hücre içine girebilme ve çoğalma yeteneğine sahiptir, ayrıca hemolizin salgılar. Bu özellikleri hastalıkların oluşumunda rol oynar. Gıdalarda Salmonella türlerinin kültürel yöntemle belirlenmesinde yaygın kullanılan standart bir yöntemin oluşmasına karşılık Listeria türlerinin varlığının gösterilmesi ve sayımında değişik standart yöntemler kullanılmaktadır. L. monocytogenes özellikle Enterecoccus ve Corynobacterium türleri ve Streptococcus agalactiae ile benzer morfolojik özellik gösterir. Listeria türlerinin en önemli ayırt edici özelliği hareketli olmalarıdır.

Zenginleştirilmiş besiyerlerinde daha kolay ve 1-45 C derece gibi bir sıcaklık aralığında üreyebilirler. Bu nedenle + 4 C derecede bekletilen kültürlerden daha sonra 37 C derecede inkübe edilecek besiyerlerine ekimler pasajlanınca bakteri daha iyi üreme gösterir. Değişen anaerop özellik gösterdiklerinden % 10 CO2’li ortamda daha iyi ürerler.

Alınan örnekler Tiyoglikolat buyyon (GBL Ref No: 0658) besiyerine çift ekim yapılır. Ekimlerin biri 37 C’de diğeri +4 C’de inkübe edilir. 37 C’deki buyyondan iki gün sonra Koyun kanlı agara (GBL Ref No: 0854) pasaj yapılır ve üreme olmazsa on gün sonra tekrar pasaj yapılır. Listeria türleri mavi yeşilimsi renk veren düz kenarlı, yarı-saydam ve hemolizli koloniler yaparak ürerler. Eğer üreme yok ise +4 C derecede inkübe edilen diğer ekimden her hafta pasaj yapılarak inceleme iki aya kadar devam ettirilir.

GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı, klinik ve klinik dışı mikrobiyoloji laboratuvarlarının ihtiyaçları için yüzlerce değişik formülasyonda kullanıma hazır besiyerleri üretmektedir. Ürün portföyümüz için lütfen http://www.gbl.com.tr/klinik-mikrobiyoloji/ ve http://www.gbl.com.tr/endustriyel-mikrobiyoloji/ adresini ziyaret ediniz.

Kaynaklar:
1) Cengiz AT. Listeria ve Erysipelothrix, Bölüm 6, alındı: Ustaçelebi Ş, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, 1.baskı, Güneş Kitabevi Ltd Şti, Ankara, 1999.
2) Van Tıp Dergisi,Cilt:13, Sayı:2 Nisan/2006 Mustafa Berktaş*, Edibe N. Bozkurt*, Hamza Bozkurt*, Mustafa Alişarlı**, Hüseyin Güdücüoğlu

Yazar: Kutlay HELVA / Biyolog
İlk Yayın Tarihi: 07.03.2013
Revizyon Tarihi: 22.08.2016

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın