Tampon Çözeltiler

Bu grupta yer alan ürünler ROSABUF® proses markası altında toplanmışlardır. pH metrelerin ayarlanmasında kullanılan referans standartlar ve diğer tampon çözeltiler bu grupta yer alır.

Bu grupta yer alan ürünler çeşitli ambalajlarda bulunurlar. Ürünle birlikte lota göre tanzim edilmiş ürün bilgi formu mevcuttur.