Kimya

transp

Kimyasal çözeltileri (normal, molar, yüzde, indikatör, standart, tampon çözeltiler), su sertlik ve klor kitlerini, laboratuvar cihazları için cihaza ve firmaya özel PL (private label) ürünleri, başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünleri (kahve makineleri için temizleyici, lcd ekran temizleyici, yoga mat temizleyici, araçlar için cam suyu vb.) vb. onlarca değişik ürünü en kaliteli kimyasallarla, ekonomik, kalite yönetim sistemimiz gereği izlenebilir ve hesap verebilir şekilde, tamamen Türkçe teknik belgelerle en kısa sürede üretip kullanımınıza sunuyoruz.

Teklif Al


Kimya Grubu Genel Bilgi


Biyokimyada, çeşitli deneyler ve analizler için çok çeşitli reaktifler kullanılır. Bu reaktifler, işlevlerine ve uygulamalarına göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Biyokimyada yaygın olarak kullanılan ve GBL’nin üretmiş olduğu bazı reaktifler şunlardır:

1. Tamponlar biyokimyasal reaksiyonlarda sabit bir pH sağlamak için kullanılır. Yaygın tampon sistemleri arasında fosfat tamponları, Tris tamponları ve HEPES tamponları bulunur.


2. Tuzlar ve Solüsyonlar: Sodyum klorür (NaCl), potasyum fosfat (KPi) ve magnezyum sülfat (MgSO4) gibi çeşitli tuzlar, gerekli iyonları sağlamak ve uygun iyonik gücü korumak için biyokimyasal reaksiyonlarda kullanılır.


Ayrıca daha da özel olarak İdrar tahlili olarak da bilinen idrar teşhisi, idrarın bileşimini analiz ederek bir kişinin sağlığının çeşitli yönlerini değerlendirmeye yardımcı olan yaygın bir tıbbi testtir. Spesifik maddeleri veya göstergeleri tespit etmek ve ölçmek için idrar teşhisinde birkaç reaktif kullanılır. İşte idrar teşhisinde yaygın olarak kullanılan ve GBL’nin üretmiş olduğu bazı reaktifler:


1. Benedict Ayıracı: İdrarda glikoz gibi indirgen şekerlerin varlığını saptamak için kullanılır. Bakır sülfat, sodyum sitrat ve sodyum karbonattan oluşur. İdrarla ısıtıldığında, maviden yeşile, sarıya, turuncuya veya kırmızıya renk değişimi, indirgen şekerlerin varlığını gösterir.

2. Lugol Solüsyonu: İdrarda nişasta varlığını test etmek için kullanılır. Mavi-siyah bir renk oluşturmak için nişasta molekülleri ile reaksiyona girer.

3. Sülfosalisilik Asit: İdrarda protein varlığını test etmek için kullanılır. Proteinleri çökelterek idrar numunesinde bulanıklığa veya bulanıklığa neden olur.

4. Asetik Asit: Belirli testler için idrar örneklerini asitlendirmek için kullanılır. Hücresel elementlerin korunmasına ve ürobilinojen gibi maddelerin parçalanmasını önlemeye yardımcı olur.

Bunlardan ayrıca Rosin; Ehrlich, Tanret ; Fehling 1 ve 2 bb ayıraçlar da kullanılır.

Tekstil endüstrisinde ise laboratuvarlar, kalite kontrol, test ve analiz dahil olmak üzere farklı amaçlar için kullanıma hazır çeşitli kimyasal reaktifler kullanır. Tekstil endüstrisi laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan GBL’nin üretmiş olduğu bazı kimyasal reaktifler şunlardır:

1. pH ayıraçları: pH göstergeleri, çözeltilerin asitliğini veya alkaliliğini ölçmek için kullanılır. Çeşitli tekstil işlemleri için optimum pH'ın belirlenmesine yardımcı olurlar. pHkağıdı/şeritler ve pH tamponları bunlardan bazılarıdır.

2. Çözücüler: Tekstil laboratuvarlarında numunelerden boya veya kimyasalların çıkarılması, cam eşyaların ve ekipmanların temizlenmesi gibi çeşitli amaçlar için kullanılır. Kullanılan yaygın çözücüler arasında etanol, aseton, metanol ve su bulunur.

3. Tuz Çözeltileri: Renk haslığı testleri ve boya penetrasyon çalışmaları gibi tekstil test ve analizlerinde kullanılır. Sodyum klorür (NaCl) ve sodyum sülfat (Na2SO4) çözeltileri yaygın olarak kullanılmaktadır.

4. Metal Tuzu Çözeltileri: Boyama işlemlerinde ve renk haslığı testlerinde kullanılmaktadır. Örnekler arasında bakır sülfat (CuSO4), demir sülfat (FeSO4) ve alüminyum sülfat (Al2(SO4)3) yer alır.

5. Standart Çözeltiler: Bilinen konsantrasyonlarda kimyasallar içeren standart çözeltiler, laboratuvar alet ve ekipmanlarının kalibrasyonu, doğrulanması ve standardizasyonu için kullanılır. Test ve analizlerde doğru ve güvenilir sonuçların alınmasına yardımcı olurlar.

Su analizi, içme, endüstriyel kullanım veya çevresel izleme için suyun kalitesini ve güvenliğini belirlemek için çeşitli parametrelerin değerlendirilmesini içerir. Belirli maddeleri veya göstergeleri saptamak ve ölçmek için su analizinde genellikle reaktifler ve test kitleri kullanılır. Su analizi için yaygın olarak kullanılan ve GBL’nin üretmiş olduğu bazı reaktifler ve test kitleri şunlardır:

1. pH Test Kiti: Tipik olarak su numunesinin pH değerine göre renk değiştiren reaktifler veya test şeritleri içerir. Suyun asidik, nötr veya alkali olup olmadığını belirlemeye yardımcı olurlar.

2. Klor Test Kiti: Sudaki serbest veya toplam klor konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır. Genellikle klor konsantrasyonuyla orantılı renk değişiklikleri üreten kolorimetrik reaktifler kullanırlar.

3. Toplam Sertlik Test Kiti: Su sertliğine katkıda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sudaki konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır. Bu kitler genellikle bu iyonların varlığında gözle görülür bir renk değişikliği oluşturan reaktifler içerir.

4. Bakteriyel Test Kiti: Su numunelerindeki bakterileri saptamak ve saymak için özel kültür ortamları ve reaktifler kullanır. Kolonilerin büyümesi yoluyla veya hedef bakterilerin varlığında renk değişiklikleri üreterek E. Coli gibi zararlı bakterilerin varlığını gösterebilirler.

5. Alkalinite Test Kiti: Suyun pH değişikliklerine direnme yeteneği olan tamponlama kapasitesini belirlemeye yardımcı olur. Bu kitler, alkaliniteyi ölçmek için genellikle indikatör reaktiflerle asit-baz titrasyon yöntemlerini kullanır.

GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı 1993 yılından beri, çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılan kimyasal ayıraçları ve test kitlerini) çok çeşitli ambalajlarda, ulusal ve uluslararası standartlara bağlı olarak üretmektedir.

Doğru ve tutarlı sonuçlar elde etmek için güvenilir kimyasal ayıraçlar ve yüksek kaliteli reaktifler kullanmak çok önemlidir. Kalite kontrol önlemleri ve standart protokollere bağlılık, laboratuvar prosedürlerinin ve analizlerinin güvenilirliğini ve kalitesini korur. Bir kimyasal ayıraçlar üreticisinin kalitesini ve itibarını değerlendirirken birkaç faktörü dikkate almalısınız;

Kalite: Laboratuvar ortamında kalite, doğru ve kesin sonuçlar sağlamak ve yasal standartları karşılamak için çok önemlidir.

Kalite kontrol: Saygın bir üretici, ürünlerinin tutarlılığını ve güvenilirliğini sağlamak için sıkı kalite kontrol süreçlerine sahip olmalıdır. Bu, uluslararası standartlara ve düzenlemelere bağlılığı içerir.

Sertifikalar ve akreditasyonlar: ISO 9001 (kalite yönetim sistemi) veya ISO 13485 (tıbbi cihazlar için kalite yönetim sistemi) gibi ilgili sertifikalara ve akreditasyonlara sahip üreticileri arayın. Bu sertifikalar, kalite ve uyumluluk taahhüdünü gösterir.

Güvenilirlik: Laboratuvar teknikleri ve bileşenleri bağlamında güvenilirlik, tekrarlanabilen doğru ve tutarlı sonuçları ifade eder.

Müşteri desteği: İyi bir müşteri desteği, saygın bir üretici için çok önemlidir. Bu, müşterilere hızlı yardım, teknik destek ve ürün bilgileri sağlamayı içerir.

Bazı bağımsız araştırmalar yapmak ve ürünleri, çeşitleri ve kalitesi hakkında bilgiler için doğrudan şirkete ulaşmak her zaman iyi bir fikirdir.

Olumlu itibar ve incelemeler: Üreticinin sektördeki itibarını araştırın. Ürünlerini kullanmış olan müşterilerden ve diğer profesyonellerden geri bildirim ve incelemeler arayın. Bu araştırma size üreticinin genel performansı ve olası müşteri memnuniyetiniz hakkında fikir verebilir.


Kimya Grubu Markalarımız


Marka

Açıklaması

GBL® ROSA-VOL

Volümetrik çözeltiler

GBL® INDICA-ROSA

İndikatör çözeltiler

GBL® ROSA-STAN

Standart çözeltiler

GBL® ROSA-BUF

Tampon çözeltiler

GBL® AQUA-ROSA

Su analiz ayıraçları ve kitleri

GBL® ROSA-STRIP

Test şeritleri

GBL® ROSE-URI

İdrarın biyokimyasal analizinde kullanılan ayıraçlar

GBL® ROSA-CHEM

Diğer çeşitli kimya çözeltileri