Kalite Politikamız

GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi;

Laboratuvar teşhis kitleri ve dezenfektan ürünlerin üretiminde güvenilir, prestijli, yasalara uyan, devletine & müşterisine & tedarikçisine & topluma ve çevreye saygılı ve faydalı yerli bir üretici şirket olarak, aşağıdaki maddeleri kalite politikası olarak benimser ve taahhüt eder;


1. Müşterilerine

      a. güvenilir, izlenebilir ve sürekli denetlenen kalite yönetim sistemi tarafından denetlenen süreçleri sonucunda
      b. daima en güncel standartlara göre, en kaliteli hammaddelerle, yüksek teknoloji kullanarak ürettiği,
           ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünleri,
      c. zamanında ve eksiksiz olarak, onların kalite beklentilerini aşma hedefiyle sunar.

2. Faaliyetlerini kural koyucularının belirlediği esaslar çerçevesinde yürütür.

3. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi standartları vasıtasıyla tüm kaynaklarını, süreçlerini ve ürünlerini sürekli geliştirme ve iyileştirme vizyonu ile hareket eder.

4. İn-Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği şartlarına uygun ürünler üretir ve tüm süreçlerini bu yönetmeliklere göre sürdürmeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

5. Bu amaç için tüm kaynaklarını kullanır, korur, geliştirir.

6. Kaynaklarından en önemlisi olan nitelikli personelini eğitimler, seminerler ve toplantılarla sürekli geliştirir. Personelinin kişisel gelişimini destekler ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışır.

7. Tüm kaynaklarına, ürünlerine ve pazara ait riskleri ve fırsatları sürekli değerlendirerek, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini aksatmadan yürütür.

8. Kaliteden taviz vermeden verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, karlılığı arttırmayı ve rekabet gücünü korumayı hedefler.

9. Hedeflerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi mevzuatını esas alarak oluşturur. Ayrıca, personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) bilincine sahip olmasına çabalar ve tüm personelinin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamaya çalışır. İSG hedeflerinin belirler, İSG performansının sürekli iyileştirir, olası yaralanmaların önüne geçmek için gerekli önlemleri alır. İSG risklerini tanımlar ve TS 45001 İSG Yönetim Sistemini uygulamaya azami önem gösterir.