Etik Değerlerimiz

Kalite

 • Yasal mevzuata ve kurum içi politika ve prosedürlere uyarız.

 • Üretim işleminin her aşamasında yüksek kaliteli standartlar uyguladığımızdan emin oluruz.

 • Ürün uyumsuzluğu ile ilgili tüm endişelerimizi hemen bildiririz.

 • Ürünlerimizle ilgili müşteri şikayetlerini hemen Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi’ne ve Kalite Kontrol Sorumlusu’na bildiririz.


Sağlık Uzmanlarıyla İletişim

 • Ürünlerimizi önermek, satmak veya tedarik etmek için uygunsuz bir şekilde etkileme amacıyla bir sağlık uzmanına veya bir idareciye herhangi bir şey teklif etmeyiz ve sağlamayız.

 • Sağlık uzmanlarına tanıtım yapma ve pazarlama ile ilgili yerel yasalar ve düzenlemelere uyarız.

 • Sağlık uzmanları ile etkileşimlerimiz için iş gerekçelerimizi belgeleriz.

 • Pazarlama ve satış masraflarımızı finansal politikalarımıza ve prosedürlerimize uygun olarak gerektiğinde yasal otoriteye hesap verebilecek şekilde kaydederiz.


Promosyon

 • Sadece onaylanmış promosyon veya eğitim materyallerini kullanırız.

 • Ürünlerimizi sadece yerel düzenlemeler ile belirlenen şekilde yerel olarak onaylı kullanım amaçları için tanıtırız.


Dış Ticaret

 • İhracat ve ihracat yapmadan önce bütün gerekli lisanları ve izinleri alırız.

 • İthalat ve ihracat belgelerimizdeki tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin oluruz.


İş Ortaklarımız

 • Adil ve dürüst bir şekilde iş yaparız.

 • İş ortaklarımızı ve tedarikçileri kişisel çıkar çatışmalarından bağımsız olarak, GBL’nin çıkarları, değerleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesine göre seçeriz.

 • Tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının seçimi ve yönetimi ile ilgili şirketimizin politikalarına ve prosedürlerine uyarız.

 • Tedarikçilerimizin etik beklentilerimizi anladığından emin oluruz.

 • Tüm teklif, sipariş, sözleşmelerimizi yazılı ve tercihen ıslak imzalı ve kaşeli olarak hazırlarız.


Adil Rekabet

 • Rekabeti düzenleyen tekelcilik karşıtı ve benzer yasaları ihlal eden davranışlardan kesinlikle uzak dururuz.

 • Rakipler arasında fiyat belirleme, doğrudan veya dolaylı olarak tekelcilik karşıtı yasaları ihlal eder ve kesinlikle yasaktır.

 • Rakiplerin pazarların nasıl bölüneceği (bölge, ürün hattı veya müşterilere göre) ile ilgili anlaşmalar dahil olmak üzere iş rekabetine katılmamayı asla kabul etmeyiz.

 • Bir rakipten veya iki ya da üç distribütörden gelen bölgeleri, ürünleri veya müşterileri bölme isteğini kesinlikle tartışmayız ve kabul etmeyiz.

 • Rekabetçi bilgilerin yasa dışı veya adil olmayan kanallar aracılığıyla elde edilmesine kesinlikle karşıyız. Ayrıca, üçüncü bir tarafa ait gizli bilgilerin bu kişinin açık kabulü olmadan alınmasını kabul etmeyiz.

 • Karşılaştırma gerçek nesnel çalışmalara veya verilere dayanmıyorsa, promosyon veya reklam kampanyalarında GBL ürünlerinin benzer rakip ürünler ile karşılaştırmasının kullanılmasına izin vermeyiz.


Yolsuzluk

 • Yolsuzluk veya herhangi bir rüşvet türüne dahil olmayı reddediyoruz.

 • Bizimle iş yapan tüm tarafların yolsuzluk ve rüşvetçilik bakımından etik standartlarımızı bildiğinden ve bu standartlara bağlı olduğundan emin olmalıyız.


Finans

 • Kurum içi finansal politikalara ve prosedürlere uyarız.

 • Yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı girişler yapmayız.

 • Aktif ve pasiflerin uygun şekilde değerlendirilebilmesi için, ilgili temsilcilere doğru hesaplar, analizler ve bilgiler sunarız.

 • Suç faaliyetlerine katılmayan yasal iş ortakları ile çalıştığımızdan emin oluruz.

 • Kurum içi ve kurum dışı denetçilerimiz ile iş birliği yaparız.

 • Kurum dışı dolandırıcılık planlarından kaçınmak için, her zaman talebin kaynağını Hukuk, Etik ve Uyumluluk yönünden sorgularız.


Kayıtlar

 • GBL ile üçüncü taraflar (kişiler veya şirketler) arasındaki bütün taahhütlerin yazılı anlaşma, sipariş formu veya diğer ilgili bir uygun yasal belgede belgelendiğinden emin oluruz.

 • Yasal belgelerin incelenmesi, doğrulanması, nihai onayı ve imzalanmasının GBL’nin mevcut süreçlerine ve prosedürlerine uygun olduğundan emin oluruz.

 • Belgeleri yerel yasal gerekliliklere ve kurum içi kayıt saklama politikamıza göre koruruz ve bertaraf ederiz.

 • Yazmadan önce bir kaydın (e-posta gibi) gerekli olup olmadığını dikkatlice düşünürüz. Oluşturduğumuz tüm belgelerin sorumluluğunu almamız gerektiğini unutmayız.

 • Yanıltıcı veya abartılmış olmayan, gerçek ve nesnel bilgileri ve belgeler oluştururuz.

 • Kasıtlı ve kasıtsız olarak bir kaydı okuyabilecek tüm kitleler (medya, hükümet veya ticaret ortaklarımız) hakkında düşünürüz.


Kişisel Veriler

 • Kişisel verileri yasalara uygun, adil ve şeffaf bir şekilde işleriz.

 • Belirtilmiş, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda topladığımız veriyi yine bu şekilde işleriz.

 • Kişisel verilerin uygun şekilde güvenliğini sağlayan bir şekilde işleriz.


Çalışanlar

 • İşimizi güvenli bir şekilde gerçekleştiririz.

 • Kendinizi veya diğer kişileri riske atmayız.

 • Güvenlik ve çevre düzenlemelerine tabi alanlardaki yasaları ve ilgili şirket politikamızı biliriz ve uygularız.

 • İş sağlığı, güvenlik ve çevresel performansı sürekli olarak iyileştirmeye çalışırız.

 • Tehlikeli koşulları ve diğer sağlık, güvenlik veya çevre koşullarını hemen bildiririz.


İnsan Hakları

 • GBL olarak kapsayıcılık ve çeşitliliğe inanıyoruz ve teşvik ediyoruz.

 • Kimseye ayrımcılık yapmayız ve tacizde bulunmayız.

 • Başka bir çalışana karşı hiçbir saldırgan davranış veya tehditte bulunmayız.

 • Temel insan haklarına ve iş hukukuna uyarız.


Çıkar Çatışmaları

 • Çalışanlarımız kendileri, arkadaşları veya akrabaları için doğrudan veya dolaylı çıkar sağlamak için pozisyonlarını kullanmazlar. Buna çalışanın kişisel çıkarı için GBL’ye sunulan bir fırsattan faydalanması da dahildir.

 • Hediyeler, ikramiyeler, ücretler, komisyonlar veya itibari değerden fazla ödemeler alınması, GBL çalışanları için bir çıkar çatışması ortaya çıkarır. Bir tedarikçi, müşteri veya diğer iş ortakları çalışanlarımıza adil ve tarafsız bir iş kararı vermelerini engelleyebilecek bir şey sunarsa kabul etmeyiz.

 • Çalışanlarımız, arkadaşları veya akrabaları ile ilişkilerinin öznel kararlar verme yetisini etkileyebileceği herhangi bir durumu kabul etmez veya böyle bir durumda kalmamaya çalışır.


Çevre ve Toplum

 • Bütün çevre yasalarına uyarız. Çevresel etkimizi en aza indirmek için çevresel yönetim sistemimizi devamlı olarak geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz.

 • Güvenli kullanım, taşıma, saklama, geri dönüşüm veya tekrar kullanım ve imhasını sağlamak için çevreye tehlike teşkil eden kimyasal maddeleri ve tehlikeli maddeleri belirleriz, etiketleriz ve yönetiriz.

 • Potansiyel çevre risklerinin erken tespiti ve değerlendirmesi için kurum içi sistemler belirleriz ve mümkün ise bu riskleri hafifletmek veya ortadan kaldırmak için önlemler alırız. Çıkar Çatışmaları


Sosyal Sorumluluk

 • Dışarıdaki aktivitelerde GBL'yi temsil ederken Etik Değerlerimize uyarız.

 • GBL adına iş avantajı kazanmak amacıyla kişisel olarak veya GBL adına bir davaya bağış yapmayız veya bağış yapma sözü vermeyiz.

 • Sağlık uzmanları veya devlet memurlarının talebi üzerine yapılan bağışların özel denetime tabi olduğunu unutmayız. Çıkar Çatışmaları


Gizli Bilgiler

 • Gizli bilgileri yalnızca yasal bir "bilgi ihtiyacı" olan kurum içi çalışanlarla paylaşırız.

 • "Bilgi ihtiyacı" olmayan kişiler tarafından edinilebileceği alanlarda gizli bilgileri tartışmaktan veya açığa çıkarmaktan kaçınırız.

 • Bilgi teknolojisi ve tesis erişimi ile ilgili bütün kurum içi ve kurum dışı güvenlik kurallarına uyarız.

 • Bu bilgileri uygun şekilde kullanırız ve herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasını veya yok edilmesini önleriz.

 • Yerel gizlilik düzenlemelerince korunan bilgiler haricinde, Şirket sistemlerinde oluşturduğumuz verilerin GBL mülkiyetinde kaldığının farkındayız. Hassas bilgilerin gizliliğini riske atabilecek tüm olayları hemen bildiririz.


Fikri Mülkiyet

 • Fikri mülkiyet haklarına saygılıyız.

 • Üçüncü tarafların gizliliğine ve haklarına saygılıyız.


Bilgi Sistemleri

 • Yerel gizlilik düzenlemelerince korunan bilgiler haricinde, Şirket sistemlerinde oluşturduğumuz verilerin GBL mülkiyetinde kaldığının farkındayız. Hassas bilgilerin gizliliğini riske atabilecek tüm olayları hemen bildiririz.

 • Kötü amaçlı, korsan veya onaylanmamış yazılımları GBL bilgi sistemlerine uygulamaktan kaçınırız.

 • Bilgi Sistemleri bileşenlerinin güvenlik ihlallerine veya bozulmasına dahil olmayız.

 • Gizli bilgileri sadece gizlilik kurallarına uyması koşuluyla GBL dışına göndeririz ve saklarız.

 • Ülkemizin yerel düzenlemeleri ve yasalarını ihlal eden bilgi veya materyallerin tedarik edilmesinde veya aktarılmasında aktif bir şekilde yer almak için GBL bilgi sistemlerini kullanmayız.

 • Fiziksel varlık ve kontrol olmadan dizüstü bilgisayarımızı kimseye ödünç vermeyiz.