Şirket Hakkında

Unvan, Kuruluş, Sermaye, Ortaklar, Konu ve Amaç

Ticaret Unvanı:

GBL GÜL BİYOLOJİ LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:

GBL GÜL BİYOLOJİ LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Dudullu OSB Mah. İMES C Blok 305 Sokak No: 16 Ümraniye / İstanbul


Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.12.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.


Tescil Edilen Hususlar: Tür Değişikliği, Sözleşme


Tescile Delil Olan Belgeler:7. 11 .2022 Tarihli 2022/2 Sayılı Genel Kurul Karar


  1. Kuruluş ve Sermaye


İSTANBUL TİCARET SICILI MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0414005637300014 MERSİS numarası ile kayıtlı GBL GÜL BİYOLOJİ LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.


No

Kurucu

Meslek

Eğitim Derecesi

Pay Oranı

GBL’deki Görevi

1

Arzu Özbudun

Avukat

Yüksek Lisans
(Hukuk)

35 %

Yönetim Kurulu Üyesi.

İcrada görevli değil.

2

Mustafa Çetin Özbudun

Turizm İşletmecisi

Yüksek Lisans
(Ekonomi)

65 %

Yönetim Kurulu Başkanı.

İcrada görevli: Genel Müdür.


Şirketin sermayesi, beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 4.000 paya ayrılmış toplam 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 2.600 adet paya karşılık gelen 650.000,00 Türk Lirası, ARZU ÖZBUDUN : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 1.400 adet paya karşılık gelen 350.000,00 Türk Lirası, Taahhüt edilen sermayenin 500.000,00 Türk Lirası kısmı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren GBL GÜL BİYOLOJİ LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmış, geri kalan 500.000,00 Türk Lirası ise geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.


  1. Amaç ve Konu


  • 05.05.2017 tarihinde Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tanı Tıbbi Cihazlarına ilişkin tüzük kapsamında olan tanı tıbbi cihazlarının tasarım, satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama, satış, teslimatını yapmak,
  • 05.05.2017 tarihinde Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayımlanan Tıbbi Cihazlara ilişkin tüzük kapsamında olan tıbbi cihazların tasarım, satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama, satış, teslimatını yapmak,
  • 1.12.2009 tarihinde 27449 4. Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'nde konusu geçen aktif maddelerin ve biyosidal ürünlerin tasarım, satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama, satış, teslimatını yapmak,
  • Üstte bahsedilen üç ayrı mevzuat dışında kalan, test ve teşhis amacıyla kullanılan her türlü biyolojik veya kimyasal ayıracın ve test kitinin tasarım, satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama, satış, teslimatını yapmak,
  • Beşerî tababette kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalatı, ithalatı, ihracatı, ticareti ve pazarlamasını yapmak


Arzu Özbudun


2001 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 2005 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak, finans şirketlerinde danışman hukukçu olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında veraset yoluyla şirket ortağı olmuştur. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. Sinema, edebiyat, seyahat sever.Mustafa Çetin Özbudun


1997’de Saint Joseph Fransız Lisesi’nden 2001’de Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Lisans bölümünden, 2005’te Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans bölümünden mezun olmuştur. 2001’den itibaren aile şirketi olan GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı’nda çalışmaktadır. Muhasebe, pazarlama & satış, ihale, kalite yönetim sistemi, ithalat bölümlerinde çalıştıktan sonra 2011’de veraset dolayısıyla ortak ve genel müdür olmuştur. Mevcut olarak ihracat, yatırımlar, finansal yönetim süreçlerinde aktif olarak çalışmaktadır. İyi seviyede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Yönetim bilimi, ekonomi, finans, politika ve tarih konularında okumayı sever. Veteran senyör tenis oyuncusudur. Fırsat buldukça klasik gitar ve klasik piyano çalar. 2008’de evlenmiş, 2010 yılında baba olmuştur.