Burkholderia Cepacia Kompleksi

1949 yılında Walter Burkholder tarafından soğan derisindeki çürümeye sebep olarak keşfedilen Burkholderia cepacia kompleksi, birbiriyle yakından bağlı 17 üyeden oluşan bir gruptur. Katalaz ve oksidaz pozitif, non-fermentatif ve gram negatif olan bu bakteri nemli ortamlarda çok uzun bir süre canlı kalabilir. Yıllarca yalnız bitki patojeni olduğu düşünülen Burkholderia cepacia’nın, daha sonrasında insanlarda birçok enfeksiyona ve hatta ölüme sebep olan fırsatçı bir patojen olduğu keşfedilmiştir.

Devamını Oku

İlk “Mikrop Müzesi” Açıldı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da  Devlet Enformasyon Dairesi (RIVM), Artis’in bulunduğu sınırlar içerisinde yer alan ulusal anıt olarak kabul edilen bir binanın restore edilerek Micropia müzesine dönüştürüldüğünü açıkladı.

Devamını Oku

Meyve Sularında Alicyclobacillus Analizi

Meyve suları yüksek asitlikleri nedeni ile bakteriler açısından oldukça güvenilir bir gıdadır. Asidofilik ve spor oluşturan bir mikroorganizma olan Alicyclobacillus acidoterrestris, meyve sularına uygulanan tipik ısıl işlemlerde canlılığını sürdürebilmekte ve sonradan çimlenip üreyerek bu ürünlerde bozulmalara yol açmaktadır.

Devamını Oku

Süt ve Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik Analizi

Süt ve süt ürünleri mikroorganizmaların gelişmesi açısından ideal bir ortam olarak çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasında potansiyel bir kaynak oluşturur. Sütün, orijin hayvanın sağlık durumundan sütün ürün haline dönüşünceye kadar geçirdiği her aşamada, çeşitli faktörler sütün hijyenik kalitesini etkilemektedir. İnsan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olan süt ve süt ürünleri, hijyenik koşullarda üretilmediği, saklanmadığı, işlenmediği, gerekli kontrollerinin yapılmadığı durumlarda insan sağlığı açısından zararlı olabilmektedir. Devamını Oku

Un Mikrobiyolojik Analizinde Kullanılan Besiyerleri

Un;  Unlu mamuller sektörünün temel hammaddesidir. Un yani temel hammaddenin temininde söz konusu kimyasal risk değerlendirilmeye alınmalı, aşama aynı zamanda kritik kontrol noktası olarak değerlendirilmelidir. Kullanılacak olan unun kalitesi kadar, gıda güvenliği açısından da bazı nitelikleri taşıması istenir. Devamını Oku

Google’ın bugünkü doodle’ı Julius Richard Petri içindi.

Google’ın bugünkü Doodle’ını Petri kutusunun mucidi Julius Richard Petri için hazırlandı. 31 Mayıs 1853’te Almanya’da doğan Julius Richard Petri‘nin bugün, 161’nci doğum günü kutlanıyor. Google da bugünki doodle’ında petri kutusunda mikroorganizma ekimleri gösteren ilginç bir animasyonla Julius Petri’nin doğum gününü kutladı.

Devamını Oku

Su Numunelerinde Yapılan Mikrobiyolojik Analizler

Su analizlerinde mikrobiyolojik yaklaşım ve yasal bir yükümlülük olarak membran filtrasyon sistemi kullanılmaktadır. Membran filtrasyon uygulmasında iki farklı tip besiyeri kullanılabilir.
• Kullanıma hazır besiyeri
• Kullanıma hazır, özel bir yöntemle pedlere emdirilerek dehidre edilmiş besiyeri. Tespit edilecek mikroorganizmaya göre farklı türleri vardır.
Enfeksiyonların bulaşmasında birçok etken rol oynamasına rağmen, büyük salgınların çıkmasında ve yayılmasında doğal çevre ve özellikle su büyük önem taşır. Alt yapı yokluğu veya yetersizliği sonucu patojen mikroorganizmaların sulara karışması ve bu suların içme suyu olarak kullanılması sonucunda enfeksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Su ile yayılan salgınlara su epidemileri denir, tehlikeli su epidemilerine sebep olabilen Salmonella, Vibrio ,Shigella, Brucella ve diğer birçok patojen bakteriler ve virüsler portörlerin dışkıları ile sulara karışabilir.

Bu arada temel amaç; sularda hastalık yapan mikroorganizmaların varlığının belirlenmesi ve suyun insan tüketimi için mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesidir. Hastalık yapan mikroorganizma kontrolü, halk sağlığı açısından önemlidir ve burada özellikle halk sağlığı yaklaşımının önemi açıkça ortaya çıkar.

Devamını Oku

Petri Kutusunda Besiyerleri Yeni Ambalajında!

GBL teknik personeli tarafından geliştirilen, “nem oluşumunu engelleyen” yeni poşetimizi kullanımınıza sunuyoruz. Besiyerlerinde sık görülen nem oluşumuna karşı geliştirdiğimiz özel poşetimizin avantajları;

Devamını Oku

Pekmez Örneklerine Uygulanan Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizler

Türkiye’ de geleneksel pekmez üretimi binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Eskiden beri pekmezin insan sağlığı üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Ülkemizde pekmezin yapımı gerek fabrikasyon ortamda ya da geleneksel metotlarla yapılanlar olsun bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Değişik yapım yöntemleri olan incir, dut, pancar gibi meyvelerden ve üzümün değişik türlerinden yapılan pekmezde bir standart sağlamak pek olası değildir. Devamını Oku