Özel Şartlar

Şubeler ve Bağlı Şirketler

GBL® Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasının yurt içinde herhangi bir şubesi yoktur. Yurt içinde veya dışında bağlı bir şirketimiz bulunmamaktadır.

UBB Bayileri

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ürünlerini kaydeden firmaların, bayilerini de kaydetmelerini istemektedir. Bu sisteme bayi kaydı olmayan firmaların o ürünlere, devlet sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde fiyat teklifi vermeleri engellenmektedir. Bundan dolayı GBL markalı ürünlerle devlet ihalelerine giren firmaların, UBB’ ye kayıtları tarafımızdan yapılmaktadır. UBB kayıtları yapılmış firmalar sadece, kendilerine yetki ve fiyat teklifi verilmiş ihaleler dolayısıyla, bizim ürünlerimizi temsil etmektedirler. Bunların acentelik, temsilcilik, vb. hukuki genel bayilik statüleri bulunmamaktadır. Bizim çalışma kurallarımızı kabul eden bütün pazarlama firmaları bizim ürünlerimizin satış ve pazarlamasını üstlenebilirler.

Alıcının Beyan ve Taahhütleri

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.gbl.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Alıcının Bildirim Görevi

Alıcı, farkına vardığı ve teslim edilen ürünlerin kullanımından doğan, belirli riskleri GBL’ ye belirtmek zorundadır. Her türlü müşteri şikâyeti, önerisi, memnuniyetsizliği, memnuniyeti, ihale sonuç raporları, GBL’yi etkileyebilecek herhangi diğer bilgiler ivedilikle GBL’ye bildirilmek zorundadır.

Bayilerimizin Denetlenme Yükümlülüğü

ALICI mağazalarında bizim ürünlerimizin bulunduğu bölümleri personelimizin talebi olduğunda incelettirmek zorundadır. Buna izin vermeyen firmalarla ticari ilişki kesilir. Besiyeri satışı ve dağıtımı yapacak firmaların işyerlerinde “soğuk oda” bulundurması ve frigorifik araçla dağıtım yapması tercih nedenidir. Aksi koşullara uymayan firmalara besiyeri satışı yapılmaz. Bu koşullara uygun alt yapısı olmayan firmaların GBL markalı mikrobiyolojik besiyerlerini ve diğer ürünleri satması uygun değildir.

Fiyat Listemiz

Dövizler, Yapı ve Kredi Bankası Döviz Satış Kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu çevirme işlemi sipariş verildiği tarih itibariyle değil, malın sevk edileceği ve faturanın kesileceği gün ve saat itibariyledir.

Belirttiğimiz fiyatlara KDV eklenecektir. Satışlarımız toptandır.

Fiyat listelerimiz genel bir bilgilendirme içindir. Matbaadan dolayı oluşabilen yanlışlıklara karşın, yazılı olarak verdiğimiz fiyat teklifleri geçerlidir. Sözlü olarak verilen fiyat teklifleri hiçbir koşulda geçerli değildir. Ayrıca yazılı olarak verilen fiyat teklifleri ALICInın satış şartlarımızı kabul ettiğine ve bu şartlara göre teklif vereceğine ve teklifinin kabul edilmesi dahilinde yine teklifte belirtilen şartlara göre sipariş verileceğine dair opsiyon veya ihale tarihine kadar (hangisi önce dolarsa) yazılı imzalı ve kaşeli olarak geri dönüşü olmaz ise teklif hükümsüzdür. ALICI opsiyon ve/veya ihale tarihinden sonra GBL’nin önceki teklifinin halen geçerli olup olmadığı hakkında tekrar yazılı olarak onay almalıdır.

Verdiğimiz Fiyat Teklifleri

Sadece yazılı olarak talep edilen fiyat tekliflerine cevap veriyoruz. İlgili ihaleye ya da ürüne ait mümkün olan en fazla bilgiyi verirseniz fiyat teklifimiz o kadar açık ve rekabetçi olur. İhale bilgileri teklif taleplerinde açıkça belirtilmelidir. Genel idari ve özel teknik şartnameler de detaylı bir şekilde gönderilmelidir. GBL ilgili ihale için Alıcıya teklif verip vermemekte serbesttir. Firmamız bir ihaleyle ilgili birden fazla firmaya fiyat teklifi ve ihaleye girme izni belgesi verebilir. Bir ihaleyle ilgili bazı firmalara fiyat verse bile önceden haber vermeden o ihaleye kendisi de girebilir. Çerçeve ihaleler için ve tahmini bedel tespitleri için fiyat teklifi vermek münferit ihaleler ve doğrudan teminler için de teklif verileceği anlamına gelmez. GBL son kullanıcılara piyasa hakkında fikir sahibi olmaları için fiyat tespiti konusunda danışmanlık yapabilir. Yerli bir üretici olarak Devlet Kurumları ve diğer tüm özel kurumlar nezdinde fiyat tespitinde yardımcı olmak amacıyla aracı firmaların onayı, izni olmadan kendisi direk fiyat verebilir.

Fiyat Tekliflerinin Coğrafi Sınırları

Kullanıma hazır besiyerlerinde, pazarlama firmalarının satış yetkileri, sadece bulundukları il veya ilçe sınırları içindedir. Kendi il sınırlarının dışında firmamızın yazılı izni olmadan hazır besiyerlerine fiyat teklifi veremezler, satış ve dağıtım yapamazlar.

Numuneler

Alıcılar ihale teklif aşamasında ihale teklif birim fiyatlarının yarısı kadar bir tutarla numune siparişi talebinde bulunabilir. Ayrıca kesin sipariş aşamasından önce yine ihale teklif birim fiyatından “şahit numune” isteyebilir. Gönderilen numuneler teklif miktarından düşülmez.

Siparişlerin verilmesi – Sipariş Kabul Şartımız

Siparişler faks veya elektronik mektupla verildiği takdirde geçerlidir. Siparişi veren bu olanağa sahip değilse telefonla yapılan siparişler kabul edilir.
Telefon:  +90 216 364 15 00
Faks:  +90 216 314 15 69
E-posta:info@gbl.com.tr

Özel Siparişler – Listelerimizde olmayan Özel İstekleriniz

Listelerimizde bulunmayan özel siparişleriniz olabilir. Bunun için özel siparişinizle ilgili teknik bilgileri bize e-posta göndererek (ihale@gbl.com.tr) fiyat teklifi istemelisiniz. Firmamız özel siparişi yerine getirip getirmeyeceğini kısa sürede size bildirecektir.

Belli bir miktardan az olmamak şartıyla OEM istekleriniz kabul edilir. OEM ürünlerde ambalaj şekli büyük hacimlidir.

Ambalaj ve Etiket Değiştirme

Bize sipariş verilerek mal alınması demek, bizim ürünümüz üzerinde hiçbir silinti, kazıntı yapılmayacağını kabul etmek demektir. Mamullerimiz üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz, ürünlerimizin etiketleri çıkartılarak başka ambalajlara aktarılamaz, ticari amaçlarla ürünlerimiz daha küçük ambalajlara aktarılamaz. Bunun gibi uygunsuz hareketlerde bulunan firmalarla her türlü ticari ilişki kesilir. Laboratuvarımız GBL markasını korumak için yargıya başvurmakta kararlıdır.

Sevkiyat ve Teslimat

Mal sevki

Servisimiz yoktur. Mal teslimatları nakliye şirketleri aracılığıyla veya müşterilerimizin firmamıza bizzat gelip almalarıyla olur. Mal sevki, bizim anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri aracılığıyla da yapılabilir. Başka bir şekilde mal sevkiyatı şirketimiz uygun gördüğünde gerçekleşir. Müşteri talep ederse 500 kg’ın üzerindeki malzemeler talep edilen ambar vasıtasıyla yollanır. Böyle bir durumda ambarın işyerimizden malı alması gerekir. Bütün nakliye riskleri müşteriye aittir. Nakliyeyle ilgili masraflar da müşteriye aittir.

Verilen siparişler özel durumlar ve fiyat tekliflerinde belirtilen teslim tarihleri dışında, siparişin verildiği günün ertesi akşamıdır.

Peşin yapılan satışlarda malın yollanabilmesi için borcun hesabımıza geçmiş olması gerekir. Parası ödenmemiş malın sevkiyatı yapılmaz. 7 gün içinde ödenmeyen sipariş ve ilgili fiyat teklifleri iptal edilir.

İstanbul İçine Mal Sevki

İstanbul içine mal sevkiyatı laboratuvarımızdan bizzat malın alınmasıyla olur ya da kargo şirketleri vasıtasıyla olur. Sevkiyat yapılabilmesi için bir gün önce saat 12:00’ye kadar sipariş verilmelidir. Kargo ücretleri verilen teklife ya da sözleşmemize göre ya gönderici ödemeleri ya da Alıcı ödemeli gönderilir.

İstanbul Dışına Mal Sevki

Çok sıcak ve çok soğuğa dayanmayan hazır besiyerleri siparişi verilmesi demek, bunların normal ve sıcaklık değişikliklerine korunaklı olmayan orijinal ambalajlarında sipariş verilmesi demektir. Normal ambalajlarıyla talep edilen hazır besiyerlerinin akması veya donması durumunda, GBL hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıma hazır besiyerlerinde, İstanbul dışındaki firmaların satış yetkileri, sadece bulundukları il sınırları içindedir. Kendi il sınırlarının dışında firmamızın yazılı izni olmadan hazır besiyerlerine fiyat teklifi veremezler ve satış yapamazlar.

Besiyeri satışı ve dağıtımı yapacak firmaların işyerlerinde “soğuk oda” bulundurması ve frigorifik araçla dağıtım yapması tercih nedenidir. Aksi koşullara uymayan firmalara besiyeri satış yapılmaz. Bu koşullara uygun alt yapısı olmayan firmaların GBL markalı mikrobiyolojik besiyerlerini ve diğer ürünleri satması uygun değildir.

Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları ALICIya aittir. GBL, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı GBL’ye aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi GBL, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin GBL’nin hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. GBL, ilgili fiyat tekliflerinde aksi belirtilmemişse ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimlere ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

GBL, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, GBL ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ödemeleriniz

Tahsilâtlar banka hesaplarımıza alacağımızın faturada belirtilen firma adıyla yatırılmasından ibarettir. Havale ya da eft işleminden sonra dekont firmamıza fakslanmalı ya da e-posta ile gönderilmelidir.

Havale veya eft masrafları müşteriye aittir. Banka hesap numaralarımıza iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Şikâyetler, garanti ve sorumluluk

Alıcı, GBL tarafından teslim edilen ürünü, kendisine ulaştığında hemen incelemek ve ürünün tesliminden sonra 1 gün içerisinde, teslim edilen üründeki arızaları ya da farklılıkları, GBL’ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yazılı olarak bildirilmeyen, kanıt niteliği taşıyan görsel öğelerle desteklenmeyen şikâyetler kalite kontrol tarafında dikkate alınmaz. Kalite kontrol ilgili şikâyeti inceleyip durum hakkında yazılı rapor vermeden herhangi bir değişim, iade, imha söz konusu olamaz. Ancak kalite kontrolün yazılı onayıyla ilgili ürün iade alınabilir, değiştirilebilir, Alıcının zararı tazmin edilebilir. Gönderilen malzemeyle GBL’nin kalite kontrol laboratuvarında muhafaza edilen aynı lottaki ürünün karşılaştırılması esas alınır. Firmaya ihale teklif aşamasında ya da kesin sipariş onayı öncesi gönderilen numunelerin şikâyetlerin değerlendirilmesinde dikkate alınıp alınmayacağı GBL kalite kontrol yetkilisinin sorumluluğundadır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Firmamızla, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki her türlü anlaşmazlık durumlarında, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.