Gizlilik Politikası

Bu web sitesinin kullanımı sırasında kişisel bilgilerinizin güvenliğinin önemli olduğunun farkındayız ve kişisel verilerin korunmasını çok ciddiye almaktayız. Bu nedenle, hangi bilgilerin saklanacağı, hangi bilgilerin imha edileceği konusunda sizi bilgilendirmek istemekteyiz. Bu gizlilik anlaşması ile GBL’nin aldığı güvenlik önlemleri konusunda sizi aşağıdaki şekilde bilgilendirmek istiyoruz.


Verilerin toplanması


Kişisel bilgilerinizi açıklamadan bu web sitesini kullanmanız mümkündür. Size bir ürün veya hizmet sunmamızı istediğiniz durumlar haricinde, web sitesini kullanmak için kişisel bilgilerinizi açıklamanız gerekmemektedir. Bu web sitesini kullanırken, çeşitli güvenlik amaçları nedeni ile veriler hizmet sağlayıcılarımızda (server) toplanmaktadır. Bu veriler, internet hizmeti sağlayıcınızın adı, bu web sitesinin link verdiği sitelere olan ziyaretleriniz, web siteleri ve IP adresiniz olabilir. Bu verilerden sizin kimliğinizin anlaşılabilmesi mümkündür ancak zaman zaman bu veriler istatistiksel amaçlar için kullanmakta olup bireysel kullanıcının ismi gizli tutulmaktadır ve böylelikle kişiler tanınamamaktadır. Talep ettiğiniz ürün veya hizmetin sağlanabilmesi için veya sizin izin verdiğiniz amaçlar için kişisel bilgilerinizin üçüncü kişilere verilmesi gerektiği durumlarda, geçerli gizlilik koruma yükümlülüklerinin sağlanması için teknik ve kurumsal önlemlerin alınmış olduğunu belirtmek isteriz.


Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi


Bize sağladığınız kişisel bilgileri toplanması sadece kayıt, ürün ısmarlama veya hizmet isteği nedeni ile form veya e-posta doldurulması, ısmarlanan materyaller hakkında istek, sorular veya benzer durumlar nedeni yapılmaktadır.


Veri tabanı ve içeriği, GBL şirketi içerisinde bulunan GBL adına ve GBL sorumluluğunda çalışan veri işlemcileri ve hizmet sağlayıcılar tarafından saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, sizin bilginiz dışında ve sizden yasal olarak izin alınmadan, GBL veya GBL adına çalışan kişiler tarafından hiçbir şekilde üçüncü kişilere verilmez.


Kullanım amaçları


Topladığımız veriler, sadece istenilen ürün veya hizmetlerin size sağlanabilmesi için veya kanun tarafından aksi söylenmedikçe sadece sizin izin verdiğiniz amaçlar için kullanılabilir.


Sitemizde kişisel bilgilerinizin toplanması


Bu sitedeki bağlantılarla erişebileceğiniz diğer sitelerin de kendilerine ait gizlilik bildirimleri olabilir.


Sitemizde Bilgilerinizin Kullanımı


Sitede toplanan kişisel bilgiler, sitenin işletilmesi ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.


Kişisel bilgilerinizi, kritik güncelleştirmeleri ve bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında önemli bilgiler sağlamak için kullanabiliriz.


Araştırma amacıyla, site ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştiririz ve bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz.


GBL, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya GBL ya da siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

(b) GBL ve web sitesi ailemizin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak;

(c) GBL çalışanlarının veya aracılarının, GBL ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


Sitede toplanan kişisel bilgiler GBL® kuruluşlarının, yan kuruluşlarının veya aracı şirketlerin çalıştığı ülkelerde depolanabilir veya işlenebilir ve siz siteyi kullanmakla bilgilerin ülkenizin dışına taşınabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.


Kişisel Bilgilerinizin Kontrolü ve Gizliliği


Bu bildirimde aksi belirtilmedikçe, site üzerinde sağladığınız kişisel bilgiler izniniz olmaksızın GBL ve sunucusu dışında paylaşılmayacaktır. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini koruma bağlı olduğumuz sürücünün sorumluluğundadır.


GBL özellikle, kişisel bilgilerinizin korunmasını garantilemeye özen gösterir.